Lidmaatschap EHBO vereniging Ulestraten

Contributie voor 2024 is vastgesteld op € 20,00

De contributie is per jaar en te voldoen vóór de maand april van het betreffende jaar. Je krijgt een seintje van de penningmeester als het nieuwe contributiejaar ingaat.

Wat kun je hiervoor verwachten:

  • dat je kunt deelnemen aan al onze oefenavonden en lezingen
  • dat je kunt oefenen met hulpmiddelen zoals o.a. de AED (Automatische Externe Defibrillator)
  • wij betalen de contributie van de Bond
  • wij verzorgen de aanvraag van de verlenging van je diploma
  • wij betalen de kosten van de verlenging van je diploma (exclusief pasje)
  • dat je WA-verzekerd bent bij hulpverlening
  • een attentie bij je jubileum (12,5, 25, 40 en 50 jaar lid van de vereniging)


Bij ingaan van een nieuw lidmaatschap op een andere datum dan 1 januari, zal het te betalen contributiebedrag aangepast worden.

Opzeggen lidmaatschap:
Mocht je als lid helaas overwegen om het lidmaatschap op te zeggen, dan wijzen wij je erop dat de opzegging vóór 31 december schriftelijk (mail) bij ons binnen dient te zijn.
Daarna zijn wij genoodzaakt jou de contributie voor het volgende jaar in rekening te brengen, omdat wij onder meer voor jou in Januari al een contributiebedrag aan EHBO Limburg afdragen en mogelijk reeds een verlenging van het diploma hebben aangevraagd.
Tussentijds schriftelijk opzeggen is uiteraard ook mogelijk. Er wordt dan echter geen contributie teruggestort.