Aanvraagformulier evenementen-hulpverlening


Gegevens aanvrager:


Evenement:

Aard evenement:
Voorzieningen evenement:
Is er een vergunning aangevraagd:
Risico analyse:

Opmerkingen:


In verband met het beperkt aantal beschikbare vrijwilligers, kunnen we alleen aanvragen uit en voor de Gemeente Meerssen in behandeling nemen en zijn aanvragen voor doordeweekse dagen beperkt in te vullen.

ALGEMENE VOORWAARDENEVENEMENTEN-AANVRAAG

Om goede Eerste Hulp te kunnen verlenen dient u te zorgen voor:

  • Indien beschikbaar: Een rustige, makkelijk te bereiken plek (denk hierbij aan een kleed/-verzorgingsruimte, vergaderzaal) met een tafel en stoelen waar de EHBO’ers hun materialen kunnen neerzetten en waar slachtoffers met kleine verwondingen kunnen worden behandeld.
  • Koffie, thee, frisdrank voor de EHBO-ers, en wanneer het evenement meer dan 3 uur duurt dan dient u voor een maaltijd (broodje) te zorgen.
  • Onze EHBO-ers zijn geen artsen, verpleegkundigen en/of fysiotherapeuten en kunnen ook niet ingezet worden voor orde- en veiligheidstaken.
  • Bij ernstige verwondingen wordt er doorverwezen naar een huisarts en/of huisartsenpost of een ambulance ingeschakeld. Indien vervoer naar huisarts/huisartsenpost noodzakelijk is, dient de organisatie van het evenement hier zelf zorg voor te dragen. De EHBO-er kan zijn post niet verlaten.

Tarieven:
Standaard worden er 2 EHBO-ers ingezet bij evenementen met tot 1000 gelijktijdig aanwezige bezoekers/deelnemers. Voor inzetten tussen 08:00-24:00 uur vragen wij € 20 per uur. Voor inzetten tussen 24:00-08:00 uur vragen wij € 30 per uur. Ook de kosten van de gebruikte materialen zullen wij in rekening brengen. Onze EHBO-ers zijn in het bezit van een geldig EHBO diploma van het Oranje Kruis. Naast een EHBO-tas, is er ook een AED aanwezig.

Aanvraag termijn:
Aanvragen dienen bij voorkeur 8 weken voor aanvang van het evenement in ons bezit te zijn. Deze tijd is nodig voor werving van EHBO-ers. EHBO Vereniging Ulestraten is afhankelijk van de bereidwilligheid van haar vrijwilligers, hierdoor is het mogelijk dat een aanvraag niet gehonoreerd kan worden indien de EHBO Vereniging Ulestraten hiervoor geen hulpverleners kan vinden, ondanks dat de aanvraag tijdig is ingediend. Onze zomervakantie (Juli en Augustus) wordt in die 8 weken niet meegerekend. Stel je hebt EHBO'ers nodig in de laatste week van augustus, dan dient de aanvraag minimaal 8 weken vóór 1 juli bij ons binnen te zijn.